Szerezzen vissza pénzt minden vásárlásból!

Üzleti feltételek

I. fejezet
Általános rendelkezések

 1. Ezek az üzleti feltételek szabályozzák a szerződési felek jogait és kötelességeit, amelyek létre jönnek az eladó által üzemeltetett www.butikmoda.hu elektronikus webáruházból történő áru eladása és vásárlása során, az eladó valmint vásárló (távollévő szerződési felek) között kötött adásvételi szerződés alapján.
 2. Ezek az üzleti feltételek meghatározzák az adásvételi szerződésből eredő szerződési felek jogait és kötelességeit, valamint a 3-ik §, 1-es bejegyzés Tt. 102/2014. fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetén, módosított értelmében információnyújtást.
 3. Ezek az üzleti feltételek összhangban vannak az alábbi törvényekkel
  • Tt. 40/1964. Polgári Törvénykönyv módosított értelmében
  • Tt. 250/2007. Fogyasztóvédelmi törvény módosított értelmében
  • Tt. 102/2014. Fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, módosított és kiegészített értelmében
  • Tt. 22/2003. Elektronikus kereskedelemről szóló törvény, továbbá a módosított Tt. 128/2002. törvény az állami ellenőrzés a belső piac fogyasztóvédelmi módosítot értelmében, a módosított Tt. 284/2002. törvény módosított értelmében és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint.
 4. Ezek az üzleti feltételek megtekinthetők a www.butikmoda.hu webáruház honlapon, így ezeket a vásárló részéről lehetséges archiválni és reprodukálni.
 5. A megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy a mindenkor hatályos üzleti feltételek rendelkezéseit ismeri, az üzleti feltételeket elolvasta, az üzleti feltételeket megértette, tudomásul vette és fenntartások nélkül kifejezetten elfogadta.
 6. Ezek az üzleti feltételek az I. fejezet, I. bekezdésben meghatározott adásvételi szerződesnek elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az eladó és a vásárló között létrejön írásbeli adásvételi szerződés, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételeket fogadnak el, az adásvételi szerződés rendelkezései az általános üzleti feltételek előt kerülnek előtérbe.
 7. Az adásvételi szerződés megkötése előtt a szerződési felek megállapodhatnak az üzleti feltételek módosításban, ez garantálja a felek egyenlőségét.

II. fejezet
Fogalom meghatározás

 1. I. Az eladó a www.butikmoda.hu webáruház üzemeltetője:

  Cégnév: V a E, s.r.o.
  Bejegyzés: Cégnyilvántartás: Prešov Kerületi bíróság
  Sro szakasz: Sro, 59110/L sz. betét
  Székhely: Szlovákia, 08901 Svidník, Karpatská 2260/21,
  Statisztikai számjel: 47 174 757
  Adószám: 2023782112
  Közösségi adószám: SK2023782112
  Email: info@butikmoda.hu
 2. A vásárló természetes személy vagy jogi személy, aki termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, akár fogyasztóként, akár vállalkozóként.
 3. A 2-es §, a) betű Tt. 250/2007. Fogyasztóvédelmi törvény módosított értelmében (továbbá fogyasztóvedelmi törvény) fogyasztónak minősül olyan természetes személy, aki gazdasági, szakmai, vagy foglalkoztátasi tevékenysége körén kívül kött és teljesíti a fogyasztói szerződést.
 4. Fogyasztói szerződésnek mindaz a szerződés minősül, jogi formájától függetlenül, amely szolgáltató és felhasználó között létrejön.
 5. A távollévők között kötött szerződés olyan eladó és fogyasztó között kötött szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Ilyen eszköz különösen a címzett levél, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 6. A jelen üzleti feltételkben nem szabályozott kérdésekre az alábbi törvények szabályai az irányadók:
  • Tt. 40/1964. Polgári Törvénykönyv módosított értelmében (továbbá Ptk.)
  • Tt. 102/2014. Fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, módosított és kiegészített értelmében
 7. A 2-es §, 2-es bekezdés Tt. 513/1991. Kereskedelmi Törvénykönyv későbbi módosított értelmében (továbbá KT) a vásárló vállalkozónak minősül:
  • a kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett személy,
  • a kereskedelmi vagy szolgáltatásnyújtási engedéllyel rendelkező személy,a kereskedelmi engedély eltérő, különleges előírások alapján engedéllyel rendelkező személy,
  • olyan természetes személy, aki mezőgazdasági termelést végez és külön jogszabály szerint regisztrálva van.
 8. Felügyeleti hatóság:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) /Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj/ SOI Prešov kerületi felügyelősége
  Szlovákia, 089 01 Prešov, Obrancov mieru 6
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa/ termék műszaki ellenőrzés és fogyasztóvédelmi tanszék
  Telefon: +421517721597
  Fax: +421517721596
  E-mail: pr@soi.sk

III. fejezet
Adásvételi szerződés megkötése

 1. A terméket a www.butikmoda.hu webáruház oldalon keresztül lehetséges megrendelni.
 2. Az adásvételi szerződés a vásárló által kötelező megrendelés elkuldésével és az eladó által megrendelés elfogadásával létrejön.
 3. A megrendelés kötelező.
 4. Amegrendelés elküldésével a fogyasztó megerősíti, hogy tudomásul vette a megrendelés vételárának megfizetés kötelezettségét.
 5. Közvetlenül a kötelező megrendelés kézhezvétele után az eladó e-mailen keresztül visszaigazolja az adásvételi szerződés megkötését. Az ádásvételi szerződés megkötésének megerősítése nincs hatással annak létrehozására. Az így megkötött szerződés kötelező, módosítása vagy megszüntetése csak a szerződési felek megegyezésével, vagy jogi okokból lehetséges.
 6. Az adásvételi szerződés megkötésének megerősítése különösen azon áruk nevét és specifikációját tartalmazza, amelyek értékesítése adásvételi szerződés tárgyát képezi, továbbá információt az áruk vagy egyéb szolgáltatások áráról, az áru kézbesítésének időtartamát, szállítási címet, szállítási módot, díját és az eladó adatait.
 7. A vásárlónak joga van arra, hogy a megrendelést bármilyen ok nélkül törölje. A megrendelést e-mailen keresztül vagy telefonon keresztül is törölheti. A megrendelés törlését az eladó telefonon vagy e-mailen keresztül indokolatlan késedelem nélkül megerősíti.
 8. Az eladó és a vásárló között létrejött adásvételi szerződés legalább öt évik archiválva van, sikeres teljesítése kapcsolatban, és az eladó egyedi jogszabályokból eredő kötelességek teljesítése kapcsolatban. Az adásvételi szerződés nem áll rendelkezésre a részt nem vevő harmadik feleknek.

IV. fejezet
Szerződesi felek jogai és kötelességei

 1. Az adásvételi szerződés tárgya a szerződési felek jogai és kötelességei.
 2. Az eladó köteles főleg:
  • a fogyasztóvédelmi törvény és a fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetén, módosított értelmében információt nyújtani a fogyasztónak,
  • csomagolni az árut úgy, hogy a szállításkor nekárosodjon,
  • kellő időben kézbesíteni a megrendelt árut a megadott szállítási címre,
  • a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, legkésőbb a termék kézbesítésnél kézbesíteni a fogyasztónak az áru átadásához és felhasnálásához szükséges dokumentumokat.
 3. Az eladónak joga van a vételár időben történő megfizetésére.
 4. Az eladónak joga van elállni a szerződéstől, amennyiben kellő időben nem tudja kézbesíteni az árut, különösen az áru elfogyása miatt vagy az áru elérhetősége miatt. A megrendelés törléséről az ügyfél telefonon vagy e-mailben értesül. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatérítésre kerül a törvényben előírt határidőn belül a vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.
 5. A vásárló köteles főleg:
  • a megadott átvételi helyen időben átvenni az árut,
  • kifizetni az eladónak az áru vételárát, együtt a szállítási díjjal, amennyiben a szerződesi felek nem egyeztek meg úgy, hogy a szállítási díj az eladót terheli,
  • az áru kézbesítését megerősíteni aláírással, vagy a meghatalmazott személy aláírásával.
 6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a 420-as § Ptk. értelmében, az adásvételi szerződésből eredő kötelességek megsértése esetén, felelős az eladőnak okozott károkért.
 7. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Üzleti feltételeket a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák.
 8. Az adásvételi szerződésből adódó viták, amelyekhez az üzleti feltételek kapcsolódnak, kizárólag a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint kerülnek kezelésre.

V. fejezet
Az áru vagy a szolgáltatás ára

 1. Az áru ára mindig az adott áru melett megtekinthető. Az áru ára az általános forgalmi adóval (ÁFA) van feltüntetve.
 2. A vásárló fogyasztónak lehetősége van megismerni azt az időtartalmat, amely alatt az eladó ajánlata kötelező.
  Az eladó ajánlata kötelező, beleértve az áru árát is, a weboldalon való közzétételének teljes ideje alatt.
 3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy nyilvánvaló hiba esetén változtassa meg az áru árát. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül értesíti a vásárlót az árváltozásról. Amennyiben a vásárló a rendes árral nem ért egyet, elállhat az adásvételi szerződéstől.
 4. A végső ár a megrendelés formanyomtatványában feltüntetett összeg a rendelés elküldése előtt. A végső ár tartalmazza az ÁFA-t, az egyéb adókat és díjakat (pl. szállításköltséget), amelyeket a vevőnek meg kell fizetnie az áru beszerzéséhez. Ez az ár csak a szerződési felek megegyezésével módosítható.
 5. Az áru eladásának bizonylata, beleértve az áru árát is, a szállító levél. Ez része a küdeménynek, és ugyanakkor szavatossági levélnek számít.

VI. fejezet
Szállítási és fizetési díj

 1. Szállítási és fizetési díj az aktuális ajánlat alapján, megtekinthető itt: https://www.butikmoda.hu/ingyenes-kiszallitas.

VII. fejezet
Fizetési feltételek

 1. A vásárló köteles kifizetni az eladónak az adásvételi szerződésben rögzített vételárat, beleértve a szállítási költségeket is. A szerződési felek megállapodhatnak abban, hogy a szállítási költség az eladót terheli.
 2. A vásárló köteles kifizetni az adáslvételi szerződésben rögzített vételárat az eladónak fizetési határidőben, de legkésőbb az áru átvételekor.
 3. A vásárló a vételárat a következő módon fizetheti:
  • online fizetés bankártyával
  • utánvétes fizetés a csomag átvételekor a GLS futárnak
  • utánvétes fizetés a csomag átvetelekor a Packeta átvevőhely alkalmazottjának

VIII. fejezet
Szállítási feltételek

 1. Az eladó vállalja, hogy a megrendelt árut a megrendelés visszaigazolásának napjától számított 5 napon belül kézbesíti. Amennyiben az áru nem szállítható a megadott határidőn belül, a szerződési felek megállapodnak a további szállítási határidőben.
 2. Az eladó által weboldalon ajánlott áru raktáron van. A szállítási idő 1-4 nap.
 3. A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Amennyiben az e-mail értesítéstől számított 3 munkanapon belül az áru nem volt kézbesítve, kérem, vegye fel a kapcsolatot az eladóval az info@butikmoda.hu e-mail címen keresztül.
 4. A vásárló köteles az áru átvételére azon a helyen, amely fel van tüntetve az eladó által elfogadott megrendelésben. A vásárló köteles az áru átvételére személyesen, vagy bebiztosítani, hogy az árut átvegye a vásárló által megbízott személy.
 5. A vásárlónak javasoljuk meggyőződni a az áru átvételkor arról, hogy a vásárolt áru csomagolása nem sérült/hiányos.  Amennyiben a csomagolás sérült, vagy a vásárló más károsodást észlel a csomagon (árun), a vásárlónak javasoljuk elutasítani a csomag átvételét. Amennyiben a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, javasoljuk a szállítóval (futárral) jegyzőkönyvet kitölteni a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek.
 6. Az áru átvételekor a vásárló vagy a vásárló által erre felhatalmazott személy köteles aláírni az áru átvételét.
 7. A vásárló tudomásul veszi, hogy a 420-as § Ptk. értelmében, a nem át vett küldemény által okozott bármilyen kárt az eladó visszakövetelheti. 14 nap eltelte után, amikor a vevő köteles az áru átvételére, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra és az áru harmadik félnek eladására.
 8. Ha szükségessé válik az áru ismételt kiszállítása a vásarló adásvételi szerződésben megadott helyen levő távolléte okából, az eladó fenntartja a jogot csak a teljes vételár és a szállítási költség kifizetése után kiszállítani az árut. 
 9. Amennyiben az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződést, mert a megrendelt áru nem szállítható, köteles haladéktalanul tájékoztatnii a vásárló fogyasztót. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét, ezt az összeget az eladó visszatéríti a törvényben előírt határidőn belül a vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

IX. fejezet
Tulajdonjog megszerzése és az áru károsodásának veszélye

 1. A vevő csak az áru teljes vételárának kifizetése után szerzi meg annak tulajdonjogát..
 2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor kerül át a vásárlóra, amikor átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időben, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval és a vevő az árut nem veszi át.

X . fejezet
Az adásvételi szerződéstől való elállás

 1. A vásárló fogyasztó által adásvételi szerződéstől való elállást szabályozza a Tt. 102/2014. Fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, módosított értelmében.
 2. A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a távollévők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől az áru átvételt követő, ill. szolgáltatásnyújtást megkötött szerződést követő, ill. a megkötött fizikai adathordozón nem szolgáltatott elektronikus tartalomszolgáltatási szerződést követő 14 napon belül.
 3. Az áru fogyasztó által átvettnek minősül attól a pillanattól, amikor a fogyasztó, vagy az általa meghatározott harmadik személy, kivéve a szállítót, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha
  • a fogyasztó által megrendelt áruk egy megrendelésben elkülönítve vannak kézbesítve, az áru átvételének pillanata az utolsó rész vagy utolsó darab átvétele, vagy ha
  • több részből, vagy darabból álló áru van kézbesítve, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanata, vagy ha
  • az áru ismételten van kézbesítve korlátozott időtartam alatt, az először szállított áru átvételének pillanata.
 4. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, melynek tárgya az áru kézbesítése, a szerződéstől való elállás határidejének múlása kezdete előtt is.
 5. A fogyasztó az eladónál gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát levél formájában, vagy más tartós adathordozóra beírt formában vagy a szerződéstől való elállásra szolgáló formanyomtatatványon is.
 6. A szerződéstől való elállás határideje betartottnak minősül, ha a fogyasztó értesítést küld jogának gyakorlásáról a szerződéstől való elállás ügyében a szerződéstől való elállás határideje utolsó napjáig.
 7. A fogyasztó köteles legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállás után visszaküldeni vagy átadni az árut az eladónak, vagy az eladó által az áru átvetelére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az erre felhatalmazott személyen keresztül javasolja az áru felvételét.

  Az első mondatban említett áru visszaküldési határideje betartottnak minősül, amennyiben az áru szállítmányozásra kerül a megadott határidő utolsó napjáig.

  A fogyasztó az árut visszaküldi az eladónak a következő címre:

  Butikmoda - GLS Depo
  3553 Kistokaj
  Pesti út 1

  Javasoljuk a küldeményt GLS futárral visszaküldeni. Más szállító által történő visszaküldésnél nem vállalunk felelősséget a küldemény átvételi helyen történő átvételéért, sem az emiatt keletkezett károkért. Más szállító által történő visszaküldésnél javasoljuk a küldeményt visszaküldeni erre a címre:  V a E, s.r.o., Karpatska 2260/21, 089 01 Svidník, Szlovákia. Az árut csomagként, utánvét nélkül/árufizetés nélkül/beszedendő összeg nélkül szükséges elküldeni, utánvéttel küldött áru nem lesz átvéve.

  Az árut eredeti állapotban, papírcímkékkel és eredeti csomagolással együtt (amennyiben az áruval együtt volt szállítva) szükséges visszaküldeni. Szükséges, hogy az áru ne legyen viselt, mosott, parfümözött, használt vagy sérült. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kézbesített áru csak a felpróbálás célra használható - a bolti felpróbáláshoz hasonlóan. Az áru más felhasználással történő károsodása esetén fenntartjuk a jogot, hogy kártérítést igényeljünk. A fogyasztót terheli az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt eredő értékcsökkenése.
 8. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a minden fizetett összeget, melyet a fogyasztó bizonyíthatóan kifizetett a szerződéskötéssel összefüggésben, különösen a vételárat beleértve az áru szállítási költségeit is. A visszatérítésre ugyanolyan módon kerül sor, mint amilyent a fogyasztó alkalmazott az eladó részére történő fizetés során. Ez nem érinti a fogyasztó jogát, hogy más fizetési móddon állapodjon meg az eladóval, amennyiben a fogyasztót ezzel nem illeti továbbí díj számlázás.
 9. A szerződés, melynek a tárgya az áru értékesítése elállás esetén, az eladó nem köteles a fogyasztónak visszatéríteni minden fizetséget azt megelőzően, amíg az áru a fogyasztótól nincs kézbesítve az eladónak, vagy addig, amíg a fogyasztó nem bizonyítja az áru visszaküldését az eladónak. kivéve, ha az eladó személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül javasolja felvenni az árut.
 10. Az eladó nem köteles töbletköltségeket fizetni a fogyasztónak, ha a fogyasztó kifejezetten más szállítási módot választ, mint az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási költség közötti különbség.
 11. A szerződés elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli.
 12. A szerződés elállás esetén a fogyasztó felelős az árun bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 13. Az áru visszaküldése esetén az eladó javasolja a vásárlónak a szállítmányt bebiztosítani. A visszaküldött áru károsodásának kockázatát az eladó által kézhezvételéig a fogyasztó viseli.
 14. Amennyiben a fogyasztó együtt a visszaküldött áruval nem kézbesíti az elállási nyilatkozatot, az eladó e-mailen keresztül felszólítja a fogyasztót a hiányzó dokumentumok pótlására, vagy az adatok kiegészítésére. Amennyiben a felszólítás után a fogyasztó időben nem küldi el az elállás nyilatkozatot és a hiányzó dokumentumokat és adatokat, az eladó jogosult visszatartani a visszaküldés további intézését.
 15. Az eladó fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttelel küldött árut a vásárló részéről.
 16. A vásárló tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az áruhoz ajándékok tartoznak, az ajándékozási szerződés az eladó és vásárló között megkötött azzal a feltétellel, hogy ha a szerződéstől való elállási jog gyakorlására kerül sor, az ajándékozási szerződés érvényességét veszti és a vevő köteles a visszaküldött áruval visszaadni a vele kapcsolatban nyújtott ajándékokat is.
 17. Az áru része visszaküldés esetén, vagy az árucsere esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a jogszabály szerinti elállási jogát. Ez a tevékenység az érintett megrendelés utólagos kiegészitést jelenti. A megrendelés utólagos kiegészítésére ebben az értelemben, ez a jogszabály nem vonatkozik. Ez egy megállapodás a fogyasztó és az eladó között. A megálapodás az áru átvétele után 14 napon belül lehetséges, önkéntes és jogi igény nélkül.
 18. A vállalkozó által szerzödés elállást a Kereskedelmi törvényköny vonatkozó rendelkezései szabályozzák

XI. fejezet
Az eladó felelőssége a hibákért

 1. Az eladó felelősségét a hibákért a 619-es § Ptk. és vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 2. Az eladó felelős a hibákért, amelyekkel az értékesített tárgy a vásárló általi átvételkor rendelkezik. Használt tárgyak esetében nem felel azokért a hibákért, amelyek azok használatából vagy elhaszálódásából/kopásából erednek. Az alacsonyabb áron értékesített tételeknél nem felelel azért a hibáért, amely miatt az alacsonyabb árat megállapították.
 3. Amennyiben nem gyorsan romló vagy használt tárgyakról van szó, az eladó azokért a hibákért felelős, amelyek a tárgy átvétele után a szavatossági határidő alatt keletkeznek (szavatosság).
 4. A szavatosság időtartama 24 hónap. Amennyiben az értékesített tárgynál, annak csomagolásán, vagy a hozzá csatolt útmutatóban fel van tüntetve a felhasználási határidő, a szavatosság időtartama nem ér véget e határidő lejárata előtt.
 5. A vásárló kérésére az eladó köteles írásos formájú szavatosságot biztosítani (szavatossági levél). Ha azt a tárgy jellege lehetővé teszi, a szavatossági levél helyett elegendő a vásárlási bizonylat kiadása is.
 6. A szavatossági levél tartalmazza az eladó megjelölését (keresztnév és vezetéknév, az eladó cégszerű neve vagy elnevezése, székhelye vagy vállalkozásának helye), a szavatosság tartalmát, annak terjedelmét és feltételeit, a szavatossági határidőt és a szavatosság igényléséhez szükséges adatokat. Amennyiben a szavatossági levél nem tartalmazza az összes alaki kelléket, ez nem okozza a szavatosság érvénytelenségét.
 7. A szavatossági levélnek tekinthető a szállító levél, amely szintén vásárlási bizonylatnak számít.
 8. A szavatossági időtartama a vásárló által áru átvételi napjától kezdődik.
 9. A vásárlónak minden esetben javasoljuk átvételkor meggyőződni arról, hogy a vásárolt áru csomagolása nem sérült/hiányos.  Amennyiben a csomagolás sérült, vagy a vásárló más károsodást észlel a csomagon (árun), javasoljuk a vásárlónak elutasítani a csomag átvételét. Amennyiben a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, javasoljuk a szállítóval (futárral) jegyzőkönyvet kitölteni a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek.
 10. A szavatosság nem vonatkozik a termék használat általi szokásos kopására, mechanikai károsodásra, helytelen kezelésére és stb.
 11. A termék színe a világítás/fényviszonyoktól függően eltérhet a képen láthatótol, a szín függhet a képernyő beállításától is. A kiegészítők, mint például a cipzárak, gombok, függők stb. eltérhetnek ami a terméket, színt és árnyalatot illeti.

XII. fejezet
Reklamáció

I.
Bevezető rendelkezések

 1. Ez a Reklamációs rend szabályozza a reklamáció módját és helyét, a reklamációkezelési eljárását és a szavatosság általi javítást. Ez az eladó által a fogyasztóknak értékesített árukra és szolgáltatásokra vonatkozik. A reklamációt ez a Reklamációs rend szabállyozza, jogi és fogyasztói jogokkal összhangban. Tt. 40/1964 Ptk. módosított értelmében, Tt. 250/2007 Fogyasztóvedelmi törvény módosított értelmében és ezzel a Reklamációs renddel értelmében.
 2. Ez a Reklamációs rend az eladó üzleti feltételeinek szerves részét képezi.
 3. Ez a Reklamációs rend azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a vásárló az eladónál vásárolt:

  Cégnév: V a E, s.r.o.
  Bejegyzés: Cégnyilvántartás: Prešov Kerületi bíróság
  Sro szakasz: Sro, 59110/L sz. betét
  Székhely: Szlovákia, 08901 Svidník, Karpatská 2260/21,
  Statisztikai számjel: 47 174 757
  Adószám: 2023782112
  Közösségi adószám: SK2023782112
  Email: info@butikmoda.hu
 4. A 2- es §, a) betű Tt. 250/2007 Fogyasztóvédelmi törvény módosított értelmében (továbbá fogyasztóvédelmi törvény) fogyasztónak minősül olyan természetes személy, aki gazdasági, szakmai, vagy foglalkoztatási tevékenysége körén kívül kött és teljesíti a fogyasztói szerződést.
 5. Fogyasztói szerződésnek mindaz a szerződés minősül, jogi formájától függetlenül, amely a szolgáltató és felhasználó között létrejön.
 6. A távollévők között kötött szerződés olyan eladó és fogyasztó között kötött szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződési felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Ilyen eszköz különösen a címzett levél, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 7. A vásárlási szerződés aláírásával és az áru átvételével a vásárló elfogadja ezt a Reklamációs rendet és az Üzleti feltételeket is.
 8. Az áru eladó vállalkozó által átvettnek minősül attól a pillanattól, mikor az áru átadásra kerül az eladónak, vagy az első szállítónak. Az áru vásárló fogyasztó által átvettnek minősul attól a pillanattól, amikor a fogyasztó átveszi az árut az eladótól vagy a szállítótól.
 9. Felügyeleti hatóság:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) /Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj/ SOI Prešov kerületi felügyelőség
  Szlovákia, 089 01 Prešov, Obrancov mieru 6
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa/ termék műszaki ellenőrzés és fogyasztóvédelmi tanszék
  Telefon: +421517721597
  Fax: +421517721596
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Szavatosság, szavatossági feltételek

 1. Az eladó felelősségét a hibákért a 619-es § Ptk. és vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 2. Az eladó felelős a hibákért, amelyekkel az értékesített tárgy a vásárló általi átvételkor rendelkezik. Használt tárgyak esetében nem felel azokért a hibákért, amelyek azok használatából vagy elhaszálódásából/kopásából erednek. Az alacsonyabb áron értékesített tételeknél nem felelel azért a hibáért, amely miatt az alacsonyabb árat megállapították.
 3. Amennyiben nem gyorsan romló vagy használt tárgyakról van szó, az eladó azokért a hibákért felelős, amelyek a tárgy átvétele után a szavatossági határidő alatt keletkeznek (szavatosság).
 4. A szavatosság időtartama 24 hónap. Amennyiben az értékesített tárgynál, annak csomagolásán, vagy a hozzá csatolt útmutatóban fel van tüntetve a felhasználási határidő, a szavatosság időtartama nem ér véget e határidő lejárata előtt.
 5. A vásárló kérésére az eladó köteles írásos formájú szavatosságot biztosítani (szavatossági levél) Ha azt a tárgy jellege lehetővé teszi, a szavatossági levél helyett elegendő a vásárlási bizonylat kiadása is.
 6. A szavatossági levél tartalmazza az eladó megjelölését (keresztnév és vezetéknév, az eladó cégszerű neve vagy elnevezése, székhelye vagy vállalkozásának helye), a szavatosság tartalmát, annak terjedelmét és feltételeit, a szavatossági határidőt és a szavatosság igényléséhez szükséges adatokat. Amennyiben a szavatossági levél nem tartalmazza az összes alaki kelléket, ez nem okozza a szavatosság érvénytelenségét.
 7. A szavatossági levélnek tekinthető a szállító levél, amely szintén vásárlási bizonylatnak számít.
 8. A szavatossági időtartama a vásárló által termék átvételi napjától kezdődik..
 9. A vásárlónak minden esetben javasoljuk az átvételkor meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék csomagolása nem sérült/hiányos.  Amennyiben a csomagolás sérült, vagy a vásárló más károsodást észlel a csomagon (terméken), javasoljuk a vásárlónak elutasítani a csomag átvételét. Amennyiben a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, javasoljuk a szállítóval (futárral) jegyzőkönyvet kitölteni a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek.
 10. Amennyiben a küldemény nem felel meg az adásvételi szerződésnek, vásárlónak joga van elutasítani a küldemény átvetelét.
 11. A hiányos vagy sérült szállítmány esetben indokolatlan késedelem nélkül szükséges értesíteni az eladót az info@butikmoda.hu e-mail címen.

III.
Reklamációs feltételek

 1. Megelőzés. Az áru kiválasztásánál a kiválasztott termék típusának és méretének meg kell felelnie az ügyfél igényeinek. A termék megvásárlása előtt az ügyfél figyelembe veszi a felhasználás célját, az anyagösszetételét valamint az áru kezelésének módját. Csak a funkcionális, a választék és a méret szempontjából jól megválasztott áru előfeltétele az áru hasznossági értékének és az áru felhasználása céljának.
  A vásárolt áru használatának teljes időtartama alatt az ügyfélnek kellő figyelmet kell fordítania az áru használatának alapvető szabályaira. Különösen figyelembe kell venni minden olyan tényezőt, amely hátrányosan befolyásolja a termék teljes funkcionalitását és élettartamát, mint például: a termék túlzott használata, a termék használata helytelen célra. Az áru jó állapotának és funkcionalitásának fenntartásához szükséges feltétel a rendszeres karbantartás. Emlékeztetni kell arra, hogy az áru helytelen vagy nem megfelelő karbantartása jelentősen csökkenti annak teljes funkcionalitását és élettartamát. A V a E, s.r.o. vállalat, elegendő információs anyagot nyújt az ügyfelei számára az összes értékesített áru megfelelő kezeléséhez szükséges információval. A szavatossági idő nem összetéveszthető az áru élettartamával, tehát olyan időszakkal, amely során tekintettel a megfelelő használatához, karbantartáshoz, figyelembe véve az áru tulajdonságait, felhasznalási célját, túlzot használatát, az áru tartóssága füg.
 2. A szavatosság nem vonatkozik a alábbi felmerült károkra:
  • mechanikai károsodás, vagy részletes károsodás (vágás, szakadás, törés, rész vesztés)
  • az áru használata olyan környezetben, melynek hőmérséklete, nedvességge, kémiai és mechanikus hatása nem felel meg a természetes használati környezetnek ,
  • az áru szakszerűtlen kezelése, vagy gondozásának elhanyagolása,
  • az áru túlságos megterheléssel károsodott vagy az általános elvekk ellentétes használatával
  • természeti katasztrófa vagy elháríthatatlan külső okok hatása
 3. A szavatosság nem vonatkozik az áru hibáira, amelyek a vásárló általi termék használatából erednek (elhasználódás).
  A szavatosság nem vonatkozik különösen az alábbi áru károsodására:
  1. a termék elhasználódására vonatkozó deformációs vagy egyéb alaki és funkcionális változások, amelyek a szavatossági határidő alatt keletkeztek, vagy a felhasznált anyag természetes tulajdonságai,
  2. elhasználódás – a termék helytelen méretválasztás, nem megfelelő használat és karbantartás miatt okozott károsodás
  3. mechanikai elhasználódás (pl. anyag szakadása vagy elvágása, cipzár, gombok károsodása, stb.)
  4. az áru valamint hozzátartozó részei, alaki és funkcionális változásai, amelyek a szavatossági határidő használat alatt elhasználódás miatt keletkeztek,
  5. az olajok, a dízel, a benzin és az egyeb agresszív anyagok hatásai miatt keleletkezet áru károsodás
  6. öltözékre, amelynél a szavatossági időszak alatt olyan javítás és módosítás volt végrehalytva, amely nem függ össze a szokásos karbantartással vagy elhasználódással,
  7. fokozott izzadással, agresszív dezodorok vagy mósószerek használata miatt keletkezett szín engedés.
 4. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősul, gyakorolhatja a termék hibák szavatossági határidőn belüli igénylését a Tt. 40/1964 Ptk. módosított értelmében meghatározott reklamációs feltételek szerint, valamint a Tt. 250/2007 Fogyasztóvédelmi törvény és ezen a Reklamációs rend értelmében szerint.
 5. Az eladó felelős a hibákért, amelyekkel az értékesített tárgy a vásárló általi átvételkor rendelkezik. A vásárlónak joga van a termék hibák igénylésére a szavatossági időszak alatt.
 6. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelynek eltávolítása lehetséges, a vásárló jogosult arra, hogy azt téritésmentesen, időben és helyesen eltávolítják. Az eladó köteles a hibát felesleges késedelem nélkül eltávolítani. A vásárló a hiba eltávolítása helyett kérheti a tárgy cseréjét, vagy amennyiben a hiba csak a tárgy egy részét érinti, a tárgy egy része cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára. Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás tárgyat egy hibátlanra, ha ez a vásárlónak nem okoz komoly nehézségeket.
 7. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehetséges eltávolítani és amyely megakadályozza azt, hogy a tárgyat rendesen lehessen használni úgy mint a hibátlan tárgyat, a vásárló jogosult a tárgy cseréjére vagy jogosult a szerződéstől való elállására. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót, amikor eltávolítható hibákról is van szó, de a vásárló nem tudja a hiba ismételt, javítás utáni előfordulása miatt vagy a nagyobb számú hibák miatt a tárgyat rendesen használni. Ha más, nem eltávolítható hibákról van szó, a vásárló jogosult a megfelelő kedvezményre a tárgy árából.
 8. A vásárló fogyasztó jogosult a reklamációt írásban igényelni az eladó címén:

  Butikmoda - GLS Depo
  3553 Kistokaj
  Pesti út 1

  Javasoljuk a küldeményt GLS futárral visszaküldeni. Más szállító által történő visszaküldésnél nem vállalunk felelősséget a küldemény átvételi helyen történő átvételéért, sem az emiatt keletkezett károkért. Más szállító által történő visszaküldésnél javasoljuk a küldeményt visszaküldeni erre a címre:  V a E, s.r.o., Karpatska 2260/21, 089 01 Svidník, Szlovákia. Az árut csomagként, utánvét nélkül/árufizetés nélkül/beszedendő összeg nélkül szükséges elküldeni, utánvéttel küldött áru nem lesz átvéve.

  A hibák felelősségéhez való jogot a szavatossági határidőn belül szükséges gyakorolni. A reklamációs igényt indokolatlan késedelem nélkül a hiba felfedezése után szükséges gyakorolni, legkésőb 6 hónapon belül a hiba felfedezésétől számítva. A késedelemből és a tárgy további használatából eredő hiba növekedése, a tárgy károsodása, oka lehet a reklamáció elutasításának.
 9. A reklamáció igénylés esetében javasoljuk a fent említett címre a hibás áruval együtt elküldeni a kitöltött reklamációs formanyomtatványt, az áru vásárlásához adóügyi bizonylatot és a szállítási bizonylatot (továbbá szükséges bizonylatok).
 10. A vásárlónak javasoljuk a reklamációs nyomtatványon az alábbi adatok megadását:
  • vásárló azonosítását,
  • elektronikus megrendelésszámát,
  • reklamált áru leírását, termékazonosítót, színét, méretét, menyiségét és az árát
  • reklamált hibák leírását
  • bankszámla nevét és a számát IBAN formátumban,
  • dátumot és a vásárló aláírását.
 11. Az áru visszaküldésénél az árut úgy kel csomagolni, hogy a csomagolás megakadályoza az esetleges áru károsodását. A szállítás közben bekövetkezett áru károsodás oka lehet a reklamáció elutasításának. Az árut szükséges visszaküldeni mint csomagot vagy ájanlott levél küldeményt.
 12. Az eladó javasolja a vásárlónak a reklamált áru szállítmányt bebiztosítani. A reklamált áru károsodásának kockázatát az eladó által kézhezvételéig a vásárló viseli.
 13. Amennyiben a vásárló együtt a reklamált áruval nem kézbesíti a szükséges bizonylatokat, az eladó e-mailen keresztül felszólítja a vásárlót a hiányzó bizonylatok pótlására, vagy az adatok kiegészítésére.
 14. Amennyiben az eladónak ismételten nem sikerül fel venni a kapcsolatot a vásárlóval, vagy a vásárló e-mailes felszólítás után, az áru eladó általi kézhezhezvételétől számított 30 napon belül nem válászol az e-mail felszólításra és nem pótolja a hiányos bizonylatokat, és ezáltal lehetetlenné teszi az eljárást, az eladó jogosult nem folytatni az érintett reklamáció intézését. Amennyiben lehetséges, az áru visszaküldésre kerül a vásárlónak a vásárló költségére, a megrendelésben megadott címre.
 15. Amennyiben együtt a szükséges bizonylatokkal nem lett visszaküldve a reklamált áru, az eladó jogosult nem folytatni az ejárást az érintett ügyben, és úgy véli, hogy a vásárló az áruval kapcsolatban nem kíván reklamációt igényelni.
 16. Az eladó fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttelel küldött árut a vásárló részéről.
 17. Az eladó köteles meghatározni a reklamáció intézésének módját azonnal, bonyolultabb esetekben a reklamáció igénylés kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen, ha az áru vagy a szolgáltatás állapotának bonyolult műszaki értékelése igényelt, legkésőbb a reklamáció igénylés kezdetétől 30 napon belül. A reklamáció intézés módjának meghatározását követően az eladó a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamáció elintézhető később is. A reklamáció elintézésének azonban nem szabad a reklamáció érvényesítésétől számítva 30 napon tovább tartania.. A reklamáció elintézésére kijelölt határidő elteltével a fogyasztónak jogában áll a szerződéstől elállni, vagy joga van a termék új termék való cseréjére.
 18. A hibákból eredő felelősségre vonatkozó jog érvényesítésétől, a reklamációs eljárás befejezéséig eltelt idő a szavatossági időbe nem számít bele. A termék újra cserélése esetében a szavatossági idő az új termék átvételétől kezdődik.
 19. Amennyiben a fogyasztó a reklamációt a vásárlástól utáni első 12 hónapon belül igényelte, az eladó a reklamációt csak a szakértői vélemény alapján intézheti el elutasítással. Tekintet nélkül a szakértői vélemény eredményére az eladó nem kérheti a fogyasztótol az áru szakértői véleménnyel összefüggő költségek megtéritését, sem egyébb a szakértői véleménnyel összefüggő költség megtéritését.
 20. Amennyiben a fogyasztó a reklamációt a vásárlás utáni 12 hónap elteltével igényelte, és az eladó elutasította, az eladó köteles a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a fogyasztó kinek küldheti el a terméket szakértői vélemény céljából. A termék meghatározott személy szakvélemény miatti elküldése esetén, a szakértői véleménnyel összefüggő költségek, valamint minden egyéb kapcsolódó költségek az eladót terhelik a szakértői véleménye eredményétől függetlenül. Amennyiben a fogyasztó a szakértői véleménnyel bizonyítja az eladó felelősségét a reklamált hibáért, újonnan igényelheti a reklamációt. A szakértői vélemény értékelése ideje alatt a szavatossági határidő felfüggesztésre kerül. Az eladó köteles a fogyasztónak a reklamáció igénylésétől 14 napon belül megtéríteni a szakértői véleménnyel összefüggő költségeket, valamint minden egyéb kapcsolódó költséget. Ismételten igényelt reklmamációt nem lehetséges elutasítani.
 21. Az eladó köteles a reklamáció érvényesítésének megerősítést azonnal kézbesíteni a fogyasztónak. Amennyiben a megerősítés azonnal nem kézbesíthető, akkor haladéktalanul el kell juttatni, legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt. A reklamáció érvényesítésének megerősítését nem szükséges kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van más módon igazolni a reklamáció igénylését.
 22. A vásárlónak joga van a hibákból eredő felelősségre vonatkozó jogos követelések érvényesítése gyakorlása során ténylegesen és hatékony módon felmerült költségeinek (különösen a postaköltségnek) megtéritésére.
 23. Amennyiben az áru kézbesítést követően a vásárló eltérést észlel a szállított áru és az áru számlája között, vagy egyéb áru hibákat észlel, haladéktalanul e-mailen keresztül az info@butikmoda.hu e-mail címen értesíti az eladót.
  Amennyiben ezt nem teszi meg, késöbb ez oka lehet a reklamáció elutasításának.  

XIII. fejezet
Vitarendezés

 1. Az eladó és a vásárló között való jogi viszonyok, amelyek a webáruház használatával és a szerződés megkötésével kapcsolatosan keletkeznek, a Szlovák Köztársaság jogrendje alapján szabályozandók. .
 2. E jogviszony résztvevői megállapodtak abban, hogy vita esetén ez a Szlovák Köztársaság bíróságai joghatóság alá tartozik.
 3. Az eladó és vásárló fogyasztó vita esetén, amennyiben a fogyasztó nem volt elégedett a reklamáció elintézésével, vagy úgy véli, hogy az eladó meszegte a jogait, a fogyasztó jogosult az eladóhoz fordulni kérelemmel rendezés céljából. A rendezési kérelem elküldhető e-mailben az info@butikmoda.hu e-mail címre, vagy postai úton az eladó címére. Amennyiben az eladó erre a kérelemre elutasító módon válaszolt, vagy nem válaszolt, a fogyasztó jogosult indítványt benyújtani alternatív vitarendezés kezdeményezésére valamelyik alternativ vitarendezési szubjektumnál.
 4. Az alternatív vitarendezés feltételeit a Tt. 391/2015 alternatív vitarendezésről szóló törvény szabályozza.
 5. A fogyasztó javaslatot terjeszthet elő az alternatív vitarendezési eljárás megindítására az illetékes vitarendezési szubjektumhoz, amely a Szlovák Köztársaság Belügyminisztérium által vezetett alternatív vitarendezési szubjektumok listáján bejegyzett jogi személy, vagy a Szlovák kereskedelmi felügyelet (www.soi.sk).
 6. A fogyasztó benyújthatja a panaszát az EÚ által műkodtetett online RSO aleternatív vitarendezés portálon keresztül is. Panaszt a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2 weboldalon a panasztételi úrlap kitöltésével lehetséges leadni. A fogyasztó jogosult kiválasztani az illetékes alternatív vitarendezési szubjektumot.

XIV. fejezet
A szerződés érvényessége

 1. Az adásvételi szerződés korlátozott ideig, mindkét szerződési félnek az adásvételi szerződésből és ezek az Üzleti feltételekből, amelyek a szerződés szerves részei, eredő kötelességeinek teljes körű betartásaig kerül megkötésre.

XV. fejezet
Szémelyes adatok védelme

 1. Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat kizárólag az Adásvételi szerződés feltételeinek teljesítése és további megerősítése céljából 10 éven keresztül az elektronikus megrendelés, a kézbesítés, a fizetések teljesítése és a felek közötti szükséges kommunikáció céljából történő megőrzése céljából tartja.
 2. Az Eladó nem adja ki harmadik félnek a Vevő adatait, kivéve az alvállalkozókat, az Eladó közvetítőit, és csak azokat az adatokat, amelyek a sikeres szállításhoz szükségesek. Az Eladó a www.butikmoda.hu webáruház rendelésnél a Vevő személyes adatai kezelésnél az EU Adatvédelmi Szabályzata 2016/679 (GDPR) és a személyes adatok védelmi törvényének megfelelően és a Tt. 2018/18 törvény szerint jár el.
 3. A Vevő megerősíti, hogy személyes adatait önkéntes alapon az Eladó rendelkezésére bocsátotta, és beleegyezik abban, hogy az Eladó nyilvántartásában dolgozza fel azokat, kivéve, ha azok ellentétesek a törvényekkel, valamint az adatok harmadik feleknek és állami intézményeknek történő közzétételét és nyilvánosságra hozatalát a törvényben meghatározott feltételek mellett és mértékben.
 4. A vevő vállalja, hogy személyes adatait az Eladó közvetlen marketingjére tíz évig feldolgozza, hozzáférhetővé teszi és használja. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó címére küldött ingyenes írásbeli kérésre válaszoljon, különösen annak igazolására, hogy a Vevő személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e, és kifogásolják személyes adatainak feldolgozását, amelyet közvetlen vagy közvetlen marketing célból feldolgoznak, beleegyezése nélkül és kérje felszámolásukat.
 5. A Vevő jogosult írásban visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást.
 6. A vevő ismeri a cookie-kat a számítógépén. A webböngésző beállításával a vásárló kézzel törölheti, blokkolhatja vagy letilthatja az egyes cookie-kat. A cookie-k elutasítására vagy törlésére vonatkozó utasításokat a böngésző "Súgó" részében találja.

 

XVI. fejezet

Árucsere utalványra

 
Ez a szolgáltatás automatikusan biztosítva van a vevő számára.
Az áru vevő általi átvételét követő 15 és 90 nap között van biztosítva.
Ez nem minősül a szerződéstől való elállásnak a törvény értelmében. Nem vonatkozik rá jogi igény, és jogi úton sem követelhető.
A 14 napon belüli szerződéstől való elállást ez a szolgáltatás nem érinti.
 
A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
 
A szolgáltató automatikusan biztosítja a szolgáltatást az ügyfélnek, amennyiben a vásárló:
 
a) A termék átvételétől számított 14 napon belül nem állt el a termék vásárlására vonatkozó szerződéstől.
b) A megrendelt árun használattal, vagy tárolással nem okozott semmilyen károsodást és leértékelődést.
c) Nem távolította el a termék azonosítót (címkét), és rendelkezik a termék eredeti csomagolásával.
d) A fogyasztó a vásárlásról szóló eredeti adóbizonylattal igazolja a szolgáltatásra való igényt.
e) Az általa küldött áru megérkezik az eladó raktárába.
 
A szolgáltatás igénybevételének következményei:
 
Abban az esetben, ha a vásárló az „Árucsere utalványra” szolgáltatás minden feltételét teljesíti, az eladó a termék teljes vételárát egyéb áru vásárlására utaló utalvány formájában visszaadja a fogyasztónak. Jelen pillanatban a nyújtott szolgáltatástól már nem lehet elállni. Az eladó (szolgáltató) így újra a visszaküldött áru tulajdonosává válik.
Ez az utalvány pénzre nem váltható. Az utalvány elektronikus úton kerül elküldésre a fogyasztónak, azaz e-mailen keresztül. Az utalvány egy egyedi egyszeri kódot tartalmaz, amelyet a fogyasztó közvetlenül a kosárban, a „Kuponkód” mezőben használhat fel. Az utalvány értéke csak egyszeri vásárlás esetén használható fel. Amennyiben az áru ára magasabb, a vásárló köteles a többletet kifizetni. Amennyiben a vásárolt termék értéke alacsonyabb, mint az utalvány értéke, az eladó semmilyen pénzt nem térít vissza a vásárlónak.
Az utalvány érvényességi ideje 6 hónap a vásárlónak történő elküldésétől számítva.
A szolgáltatás használatával a vásárló elfogadja a nyújtott szolgáltatás minden feltételét.
 

XVII. fejezet
Záró rendelkezések

 1. Ezek az üzleti feltételek a vásárló való megrendelés leadási napján a www.butikmoda.hu weboldalon megfogalmazott módon érvényesek, kivéve, ha a szerződési felek másként állapodnak meg.
 2. Amennyiben a gazdasági politika vagy a jogszabályok változása megköveteli, az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen üzleti feltételek módosítására.
 3. Ezek a www.butikmoda.hu oldalhoz kapcsolódó a V a E, s.r.o. cég által készített üzleti feltételek védve vannak a Tt. 618/2003 Szerzői jogi törvény módosított értelmében. A szerző hozzájárulása nélkül tilos a szerző munkáját bármilyen módon használni, különösen, de nem kizárólag, másolni, közzétenni, módosítani, terjeszteni vagy más módon visszaélni.

 

Jelen üzleti feltételek 2023.01.03-ától érvényesek és hatályosak.